Emily Sagol logo

  • pracdemia final 4
  • kitcat final 4
  • lab final 4
  • ajcat final 4

bg1

Aim of this Webinar

The aim of this Webinar is to show a set of social arts projects that are under the umbrella term of "community-based art therapy". This medley of examples forms a fascinating “bottom-up” look at how art therapy is adjusting to social contexts and incorporating social values into its practice, as well as how social practitioners and artists are turning to art therapy models. We think that this rich intersection of examples will help art therapy to canonize and conceptualize the role of social arts projects within it. In each of the projects, the presenter will have ten minutes to present his project, its model, unique dilemmas, and the role as an art therapist who acts in the social realm.

We hope that this webinar will be the first in a series of similar webinars on the rapidly emerging subject of social art.

The examples will be lectured in Hebrew, but the visuals are-visual(!), and if needed a short summary of the content will be provided in English.

ההרצאות ינתנו בעברית, אך החומר הויזואלי- הוא ויזואלי. למתעניינים, ינתן סיכום קצר באנגלית של תוכן ההרצאה.

______________________________
Lecturers and subjects
______________________________
♦ Dr. Tami Gavron. (Art Therapist and Researcher: Tel-Chai College, and University of Haifa)
The meaning of creativity in community-based psycho-social intervention with trauma: This project  will show an arts-based intervention with nine nursery school teachers in Japan after the tsunami disaster
ד״ר תמי גברון (מטפלת באמצעות אמנות וחוקרת). משמעות היצירה בהתערבות קהילתית בעקבות טראומה
התערבות פסיכו-סוציאלית מבוססת אמנות עם קבוצה של 9 גננות ביפן לאחר צונאמי 2011. שישה נושאי ליבה עלו לגבי תרומת תהליכי היצירה. התערבות פסיכוסוציאלית מבוססת יצירה יכולה לתמוך בהתמודדות ובבניית חוסן קהילתי לאחר אסון טבע, בהקשר תרבותי ספציפי.
______________________________
  Mrs Rinat Zemach (Art therapist and Artist)
Using portraiture printing to explore identity in a community of older people
גב׳ רינת צמח (מטפלת באמנות ואמנית יוצרת). מסע לעבר העצמי והחברתי דרך הדפס דיוקן - פרויקט קהילתי בקרב קשישים.
יצירת דיוקן עצמי בקבוצות זקנים במרכזי יום, עד הצגת יצירותיהן.ם בתערוכה הפתוחה לקהילה. רינת תספר על התמות המרכזיות, העמדה השונה שמחזיקה בהקשר הקהילתי וכן, על הדרך שלה לפיתוח הכלי דרך יצירת אמנות אישית.
______________________________
♦  Mrs Keren Sahar (Art therapist)
An open studio in a foster-care village: a breathing therapeutic setting
גב׳ קרן סהר- מטפלת באמצעות אמנות. סטודיו פתוח בכפר – סטינג טיפולי נושם בקהילה פנימייתית.
הסטודיו הפתוח בכפר הילדים והנוער בכרמיאל פועל שלושה ימים בשבוע והילדים המתגוררים בכפר מגיעים אליו מבחירה ובאופן לא קבוע. לפי מודל הסטודיו הפתוח, היצירה של המשתתפים חופשית, כך גם התנועה שלהם בין חברי הצוות- מטפלות באמנות. מהו המעשה הטיפולי בסטודיו הפתוח? מי המטפל, מהו הסטינג, מה סגור, מה פתוח, מה בין 'משתתף-יוצר' ובין 'מטופל' ולבסוף, מה בין הסטודיו לכפר?
 ______________________________
♦  Mrs. Vivian Marina and Mrs. Rola Eyov (Art-therapy students)
Stay home and create a visual diary; A home-based online community project with Arab students in Covid lockdown
גב׳ וויואן מרינה וגב׳ רולא איוב. סטודנטיות לטיפול באמנות שנה ב׳ מאוניברסיטת חיפה. תישארי בבית ותצרי.  خَلّيكي بالبيت وإبِدعي
פרוייקט יומן ויזואלי לסטודנטיות ערביות בזמן הסגר הראשון בקורונה. עשייה חברתית, מבוססת אומנות לסטודנטיות ערביות בתקופת משבר הקורונה במרחב הדיגיטלי. פעילות קהילתית מקוונת מבוססת אומנות אשר נערכה בתחילת תקופת משבר הקורונה, על מנת לעודד את השימוש באמנות ועשייה אמנותית למטרת העצמה רגשית, שימוש ביצירה ככלי להבעה וביטוי עצמי וחשיפת הכוחות החיוביים החבויים בתהליך האמנותי בקרב סטודנטיות ערביות במטרה להפחתת לחץ וחרדה בתקופת המשבר.
______________________________
♦  Mrs. Sharon Boaz (Art Therapist and social activist)
A community project of meeting the “other”. Arab and Jewish youth creating graffiti together in shared public spaces
גב׳ שרון בועז. מטפלת באמצעות אמנות ואקטיביסטית חברתית. "בני נוער יהודיים וערביים יוצרים גרפיטי במרחב הציבורי"-
 מחקר פעולה משתתף בטיפול באומנות בגישה הקהילתית. פרויקט קהילתי באומנות, העושה שימוש מרכזי ביצירה כגורם המעודד שינוי אישי, חברתי ותודעתי בקרב שני המגזרים. תהליך היצירה האומנותי ממלא תפקיד מרכזי במפגשים בין-קבוצתיים בעבור ילדים ומתבגרים. האומנות מאפשרת לצעירים להיות מעורבים במציאות החברתית והפוליטית של קהילתם וכך משפיעה על עמדותיהם ואמונותיהם. הפרוייקט לווה במחקר איכותני אודות חוויית המשתתפים, יוצרי הגרפיטי, ואת הפוטנציאל לשינוי עמדות שליליות כלפי הקבוצה ה"אחרת" בישראל, כמרחב חברתי ופוליטי שבו יהודים וערבים מחזיקים בסטראוטיפים שליליים זה כלפי זה, ומשמרים בכך את הקונפליקט והגזענות ההדדית.
______________________________
 ♦   Ms. Dor Friman (Social Worker specializing in arts for social workers)
Living in the community with a disability: Communicating a request to be accepted and destigmatized to the larger community through decorating public bus-stops 
גברת דור פרימן. תלמידת MA.  "חיים בקהילה עם המגבלה"

חשיפה והכרה לשכונות הקהילתיות את עולם המוגבלות הקוגניטיבית. עשייה משותפת של פוסטרים לתלייה כלפי חוץ השכונה למען חשיפה ועליית המודעות לאנשים עם מוגבלויות קוגניטיביות. 

______________________________
♦  Dr. Tali Gil-Schwartzberg  (Lecturer and Pedagogical Instructor for Arts, Academic College of Education, Oranim)
Art as Therapy - Art is Therapy - Teaching teachers to teach prisoners how to create a joint community Muriel in their prison as a community project
דר טלי גיל-שוורצברג. מרצה ומדריכה פדגוגית לאומנות במכללה אקדמית לחינוך אורנים, בעלת דוקטורט במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. 
הדרכת מורים לאמנות - איך לייצר ציור קיר עם אסירים בכלא כפרוייקט קהילתי
______________________________
♦  Ms. Mor Guy (Social Worker specializing in arts for social workers)
Using Arts as a base for culturally sensitive community cohesion in an Ethiopian community center
גב' מור גיא תלמידת MA.  אמנות כעוגן לפעילות קהילתית רגשית תרבות עם הקהילה האתיופית
______________________________
♦  Prof. Ephrat Huss & Dr. Michal Bat Or
Summary; Theoretical and methodological challenges of using social art for social practitioners
פרופ׳ אפרת הוס- ראש מגמת  MA  לטיפול באמנות לעובדים סוציאליים אוניברסיטת בן גוריון
וד״ר מיכל בת אור- מטפלת באמנות וראש מגמת טיפול באמנות חזותית באוניברסיטת חיפה
״מותר לצאת מהקוים״: חריגה מהמודל הרפואי לפעולה קהילתית- הרחבת תחום הטיפול באמצעות אמנות אל עשייה חברתית-קהילתית בישראל.
הרצאת הסיכום תכלול חשיבה אינטגרטיבית אודות הפרוייקטים הקהילתיים מבוססי האמנות, ויתייחסו לעמדתה הייחודית של המטפלת באמצעות אמנות, עבודת הצוות, תפקידי היצירה, והתבוננות ביישות החברתית כמרובדת ומשתנה: מודע ולא מודע, חיוניות וסטטיות, וכן מודלים חדשים של החלמה, חוסן ועידוד יצירתיות. 

 

Please publish modules in offcanvas position.